خواص زعفران چیست

زعفران با نام انگلیسی saffron است که قدمت 7000 هزار ساله دارد ویک گیاهی قدیمی است که  به صورت  پیاز زعفران رشد پیدا می‌ کند. ، یک پوشال قهوه‌ ای رنگ پیاز این گیاه را تشکیل میدهد  این پوشال  از زعفران  محافظت می‌ کند. بعد از کاشته شدن پیاز زعفران  ، زعفران  شروع به رشد […]

ادامه مطلب